Close

Checklist nastavení Google Analytics

Tento checklist slouží pro důkladnou kontrolu, zda jsou Google Analytics správně nastavené.

Stačí projít níže zmíněné body. Jako časové období ti doporučuji zvolit poslední rok.

V případě, že se chystáš zakládat nové Analytics, je lepší tento návod na jejich nastavení.

A teď už k samotnému checklistu.

Navštiv unikátní stránku a zkontroluj, že se vidíš v reálném čase

Zadej na měřeném webu unikátní stránku, třeba /asdfasdfgas a podívej se do přehledů v reálném čase, zda v nich tuto stránku vidíš. Tím ověříš, že se web měří a že do GA, které kontroluješ.

Pokud se nevidíš, problémem může být, že jsi za vyloučenou IP adresou, není zrovna měřená chybová stránka /asdfasdfgas či nepropadneš nějakým filtrem.

V případě, že má web vysokou návštěvnost a v přehledu se nevidíš, zkus na web přijít s UTM parametry ?utm_source=test&utm_medium= test a ve Zdroje návštěvnosti koukni, zda se tam objeví.

Google Signals

V Publikum -> Různá zařízení ověř, že jsou aktivované přehledy pro Různá zařízení, tzv. Google Signals.

Zobraz vývoj kanálů do grafu

V přehledu Akvizice -> Veškerá návštěvnost -> Kanály prolétni, zda nemá některý z kanálů abnormální statistiky.

Zobraz si jejich vývoj do grafu a hledej skokové změny.

Zkontroluj (Other)

Pokud je nějaká návštěvnost v kanálu (Other), podívej se, z jakého zdroje je.

Zdroj / médium jsou správně označené

Akvizice -> Veškerá návštěvnost -> Zdroj / médium projdi významné zdroje dle počtu návštěv.

Hledej chyby ve značení jako chybějící médium cpc u reklam, špatné označení emailů, (not set) hodnoty.

Pokud se u sociální sítí objevují subdomény, nasaď filtr na jejich sloučení.

Mezi zdroji nejsou platební brány

Následně seřaď tabulku dle počtu transakcí / cílů a hledej mezi zdroji platební brány. Ty případně vyluč v Seznamu vyloučených odkazujících zdrojů.

V URL nejsou chybné parametry

Chování → Obsah webu → Všechny stránky seřaď tabulku vzestupně dle zobrazení stránek a u málo zobrazovaných stránek hledej, zda nejsou v URL chybné parametry. Typicky se tam objevují parametry filtrace či stránkování.

V URL není fbclid parametr a osobní údaje

Do filtru u předchozí tabulky vlož:
@|fbclid|name|jmeno|adresa|adress

Pokud se ti zobrazí nějaké záznamy v tabulce. Projdi je. Možná jsi narazil na problém s parametrem fbclid od Facebooku, nebo se ti do GA sbírají osobní údaje, což je zakázané a může to vést až k zablokování celého účtu. 

V názvech hostitele nejsou cizí weby

Primární dimenzi předchozího přehledu přepni na Název hostitele (hostname).

Ověř, že tam propadává pouze měřený web, případně jeho chtěné subdomény. A když ne, zkoriguj to filtrem pouze na vlastní doménu.

Podívej se i do Záchranného výběru dat, zda i tam nejsou podivné cizí weby.

Mimořádná míra okamžitého opuštění

V Chování -> Obsah webu -> Vstupní stránky seřaď stránky dle míry okamžitého opuštění a změň typ řazení na vážené. Pokud mají některé stránky s vyšším počtem návštěv mimořídně nízkou (pod 5 %) či mimořádně vysokou (přes 95 %)  míru okamžitého opuštění, může být v měření problém.

Zobraz si do grafu vývoj míry okamžitého opuštění, zda nedošlo ke skokovým změnám.

Interní vyhledávání

Pokud je na webu vyhledávací pole, podívej se do Chování -> Vyhledávání na webu -> Přehled, zda se tam sbírají správné vyhledávací dotazy.

Události

Podívej se na zachytávané události. Jsou všechny jejich názvy srozumitelné?

Cíle do grafu

Konverze -> Cíle -> Přehled kontroluj, zda dochází ke splnění cílů.

Jednotlivé cíle si zobraz do grafu, zda k jejich splnění docházelo v průběhu celého období.

Tok k cíli

Pokud jsou u cílů nastaveny kroky k cíli (typicky u objednávky), podívej se do Konverze -> Cíle -> Tok k cíli, zda se data sbírají.

Udělaj tak pro všechny cíle.

Počet objednávek = počet transakcí

V případě eshopu si zapamatuj, kolikrát nastal cíl Objednávka a jdi do Konverze -> Elektronický obchod -> Přehled. Tam bys měl vidět transakce a jejich počet by měl +- 5 % sedět s počtem splnění cíle Objednávka.

Transakce bez DPH

V Konverze -> Elektronický obchod -> Transakce (nebo Výkon prodeje) zjisti, zda tržby u transakce jsou bez DPH.

Abnormální tržby u transakcí

Seřaď si transakce podle tržeb a hledej abnormálně vysoké a nízké tržby. Nízké tržby v desítkách korun mohou značit objednávky v Eurech, které se ale chybně propisují v korunách.

Tržby u transakce = tržby produktů

Rozklikni si konkrétní transakci a porovnej, zda tržby u transakce se rovnají součtu tržeb u jednotlivých produktů.

Vracené částky se rovnají tržbám

Pokud jsou implementovány vracené částky (refund), mrkni, že jejich hodnota je stejná jako tržby původní transakce.

Přehled 404 je v pořádku

Vytvoř vlastní přehled ze šablony pro chyby 404. Uprav v něm název chybové stránky. Jak ho zjistíš je popsáno v článku o nastavení vlastního upozornění na chyby 404.

Hledej vysoký počet 404 a zjišťuj, z jakého jsou zdroje.

Neobjevují se duplicitní transakce

Vytvoř vlastní přehled ze šablony pro duplicitní transakce. Pokud je ve sloupci transakce vyšší číslo než 1, měl bys duplicitní transakce opravit.

Nastavení služby

Přejdi do Správce a na úrovni celé služby se podívej do Nastavení služby. Tam zkontroluj 

 • výchozí adresu URL (včetně protokolu),
 • povol manuální značkování UTM parametry,
 • podívej se na počet požadavků na službu. Pokud se blížíš za 30 dní k 10 miliónům požadavků, brzy narazíš na limity Google Analytics.
 • nastav propojení se službou Search Console.

Nastavení relace

V Údaje o měření -> Nastavení relace ověř, že je nastavena defaultní hodnota vypršení relace 30 minut a limit kampaně 6 měsíců.

Seznam vyloučených odkazujících zdrojů

Projdi seznam v Údaje o měření -> Seznam vyloučených odkazujících zdrojů. Měla by tam být doména měřeného webu a případně platební brány.

Propojení s Google Ads

Pokud jsou na měřený web vedeny reklamy z Googlu, mrkni na propojení GA s Google Ads a ověř, že v Akvizice -> Google Ads -> Kampaně vidíš údaje o proklicích a nákladech.

Prolétni Nastavení výběru dat

 • Prolétni v nastavení výběru dat konfiguraci adresy URL webových stránek, země a měny.
 • Zaškrtni filtrování robotů.
 • Pokud je na webu vyhledávací pole, vyplň jeho parametr.

Mrkni na cíle

U cílů se podívej, na jaké podmínky se spouštějí. Případně ověř, že se skutečně při splnění podmínek spustí.

Ověř filtry

Zkontroluj filtry. Případně nastav vhodné z tohoto seznamu filtrů pro Google Analytics.

Záchranný profil má cíle a nemá filtry

U záchranného výběru dat zkontroluj:

 • že existuje,
 • jsou v něm nastaveny cíle,
 • nejsou aplikovány žádné filtry,
 • je aktivován elektronický obchod, pokud jde o eshop,
 • je nakonfigurováno interní vyhledávání.

Závěr

Za odborný komentář k checklistu děkuji Tomášovi Baxovi.