Close

Co je PPC

PPC je zkratka pro anglické Pay Per Click.

Jde o označení pro online reklamy, kde se platí za každé kliknutí na tuto reklamu.

PPC reklama reklama se zadává přes PPC systémy. V Česku jde především o Google Ads a Seznam Sklik.