Close

Definice návštěvy v Google Analytics

Návštěva v pojetí Google Analytics má označovat jedno navštívení webu uživatelem. Technicky pak jde o sled interakcí uživatele s webem.

Návštěva
Návštěva

Bohužel ale již samotná definice toho, co je navštívení webu, není jednoduchá.

Například co když jsi na tento článek přišel z vyhledávání na Googlu a právě teď tě něco vyruší. Článek si ale necháš otevřený v záložce prohlížeče, vrátíš se k němu za tři hodiny a dočteš ho. Jak ale ve skutečnosti byla tvá návštěva dlouhá? Tři hodiny? 5 minut co článek čteš? Nebo nula sekund? A byla to jedna návštěva nebo dvě?

A právě i proto, že návštěva v pojetí GA nemusí nutně reprezentovat reálnou návštěvu člověka na webu, přejmenoval Google v poslední době u některých metrik označení návštěvy na relaci. Metrika počet stránek na návštěvu se tak nově jmenuje počet stránek na relaci. Pořád ale znamená to samé.

Pro správné chápání toho, co metrika návštěvy v Google Analytics znamená a co popisují i ukazatele s návštěvou spojené (počet stránek na relaci, prům. doba trvání relace…) si přečti, kdy jednotlivé návštěvy končí.

Kdy končí návštěva

Aby mohla nová návštěva začít, musí nejprve ta předchozí skončit. Analytics návštěvu ukončí ve třech případech:

  • nečinnost po 30 minut,
  • o půlnoci,
  • při příchodu z jiného zdroje kampaně.

Nečinnost

Pokud od poslední interakce uběhne více než 30 minut, Analytics návštěvu ukončí.

Příklad 1

Přijdeš na web a začneš číst tento článek. V polovině si odskočíš na kafe, zakecáš se s kolegou a vrátíš po 35 minutách. Článek dočteš a klikneš ještě na druhý.

Definice návštěvy 1
Definice návštěvy 1

V Analytics budou dvě návštěvy, protože během tvé nepřítomnosti se ta původní ukončila.

Příklad 2

Přišel jsi na homepage a hned tě vyrušil telefonát. Po 15 minutách se vracíš k počítači, doprojdeš homepage a klikneš na stránku kontakt.

Definice návštěvy 1
Definice návštěvy 1

V tomto případě nestačila návštěva vypršet a tak ji v GA uvidíš jako návštěvu jednu.

U interakce pozor na to, že musí jít o interakci měřenou do Google Analytics a musí být navíc tzv. interakční. Pokud tedy třeba uživatel klikne na tlačítko, ale tento klik do GA neměříš, tak k žádné interakci nedojde.

Limit 30 minut je základní nastavení a říká se mu časový limit relace (Session Timeout). V nastavení služby pod položkou Údaje o měření -> Nastavení relace si jej můžeš změnit na hodnotu 1 minuta až 4 hodiny. To ti ale důrazně nedoporučuji, protože si tím změníš způsob výpočtu všech metrik na návštěvu navázaných.

Nastavení časového limitu relace
Nastavení časového limitu relace

Půlnoc

Z důvodu zpracování údajů ukončí Analytics přesně o půlnoci všechny návštěvy.

Příklad

V 23:56 přijdeš na homepage, v 23:59 přejdeš na článek 1, v 0:03 na článek 2 a v 0:06 na kontakt.

Definice návštěvy 3
Definice návštěvy 3

Ačkoli všechny interakce od sebe dělí jen pár minut, v Analytics uvidíš dvě návštěvy. Ta první totiž skončila v 0:00 a druhá byla odstartována příchodem na článek 2 v 0:03.

Proto je důležité v nastavení výběru dat vybrat správné časové pásmo.

Nastavení časového pásma
Nastavení časového pásma

Příchod z jiného zdroje kampaně

Každá návštěva má právě jeden zdroj kampaně. Takže pokud dojde k jeho změně, odstartuje se nová návštěva.

Je to celkem logické, protože jednou z podstatných vlastností, kterou u návštěvy chceš sledovat, je původ návštěvy. Takže pokud návštěvník přišel z jiného zdroje kampaně a jedna návštěva nemůže mít zdrojů více, je potřeba předchozí návštěvu ukončit a začít novou.

Příklad

Přijdeš na web přes vyhledávání na Seznamu a po prohlédnutí dvou stránek odejdeš. Během pěti minut ale klikneš na retargetingový banner z Google Ads a na web se vrátíš.

Definice návštěvy 4
Definice návštěvy 4

Kvůli příchodu z nového zdroje kampaně Analytics předchozí návštěvu ukončili, ačkoli limit pro vypršení návštěvy nebyl dosažen. Ve statistikách tak vidíš dvě návštěvy – jednu ze Seznamu a druhou z reklam na Googlu.

Pozor ale, že přímá návštěva nepřepisuje zdroj kampaně. Takže pokud web zavřeš a po pár minutách opět navštívíš web přímým zadáním URL, pro Analytics to bude jako pokračování předešlé návštěvy. Analytics nemají jak poznat, že jsi mezitím měl záložku s webem zavřenou.

Co si z definice návštěvy odnést

Nejdůležitější je pochopit, že návštěva v GA věrně neodráží skutečné chování návštěvníků. A proto ani absolutní počet návštěv není příliš vypovídající číslo.

Mrkni se taky na definici návštěvy v oficiální nápovědě Google Analytics.