Close

Dobíjení kreditu v Skliku

Pro dobíjení kreditu, z kterého se platí prokliky v reklamách na Seznamu, lze využít dvě metody.

  1. automatické platby kartou
  2. převodem z bankovního účtu

Automatické platby kartou jsou pohodlnější, protože systém sám hlídá zůstatek kreditu a při poklesu pod nastavenou hranici z karty strhne definovanou částku.

U plateb převodem máme zase jistotu, že neutratíme více, než kolik si předem dobijeme. Zase se ale každý měsíc musíme do Skliku přihlašovat, generovat si příkaz k úhradě a platbu ručně z banky odeslat.

U obou metod platí, že fakturu nám Sklik automaticky pošle cca týden po obdržení platby.

Automatické platby kartou

  1. Pro nastavení plateb kartou se přihlásíme na sklik.cz účtem, z kterého reklamy na Seznamu provozujeme.
  2. Klikneme na finanční částku vpravo nahoře a pak na Nastavení. Dojde k přesměrování do klientské zóny.
Přechod do klientské zóny
Přechod do klientské zóny

V ní nejprve klikneme vlevo na Nastavení a zkontrolujte tam fakturační údaje. Hlavně ověříme e-mail u kontaktní osoby, na který nám bude Seznam posílat fakturu. Pak vlevo v přehledu služeb vybereme Sklik. Pod grafem uprostřed je sekce Peněženka a u ní vpravo tlačítko Dobít kredit, klikneme.

Dobití kreditu v Skliku
Dobití kreditu v Skliku

Vybereme platební kartu, zvolíme dobíjenou částku (nejlépe v hodnotě měsíčního rozpočtu na reklamy), zaškrtneme Zapamatovat tuto kartu pro snadné platby kartou. Stiskneme zaplatit a provedeme platbu. Po úspěšné platbě se systém zeptá, zda chceme nastavit pravidla pro snadné nabíjení. Pokud se nezeptá, najdeme je vlevo v Nastavení -> Snadné platby kartou.Nastavíme pravidlo, aby při poklesu kreditu pod 500 Kč se dobilo 5 tis Kč (resp. výše měsíčního rozpočtu).

Pravidlo pro dobíjení kreditu
Pravidlo pro dobíjení kreditu

Můžeme případně nastavit i týdenní omezení. Vše uložíme tlačítkem Vytvořit. A je hotovo.

Platby bankovním převodem

  1. Pro dobití kreditu v Skliku bankovním převodem se přihlásíme na sklik.cz účtem, z kterého reklamy na Seznamu běží.
  2. Klikneme na finanční částku vpravo nahoře a pak na Nastavení. Dojde k přesměrování do klientské zóny.
Přechod do klientské zóny
Přechod do klientské zóny

V ní nejprve klikneme vlevo na Nastavení a zkontrolujte tam fakturační údaje. Hlavně ověříme e-mail u kontaktní osoby, na který vám bude Seznam posílat fakturu. Při opakovaném dobíjení je možno tento krok přeskočit. Pak vlevo v přehledu služeb vybereme Sklik. Pod grafem uprostřed je sekce Peněženka a u ní vpravo tlačítko Dobít kredit, klikneme na něj.

Dobití kreditu v Skliku
Dobití kreditu v Skliku

Vybereme vpravo možnost Bankovní převod, zvolíme dobíjenou částku (nejlépe v hodnotě měsíčního rozpočtu na reklamy). Po stisku tlačítka Zaplatit vygeneruje systém údaje pro platbu převodem. Ty si případně můžeme stáhnout do PDF stiskem zeleného tlačítka. To se bude hodit i pro naši účetní jako podklad pro platbu.

Pokyny k dobití převodem
Pokyny k dobití převodem

Odešleme platbu z bankovního účtu. Nesmíme zapomenout vyplnit variabilní i specifický symbol. Nyní si ještě vlevo v Nastavení -> Informování emailem zapneme upozornění na pokles kreditu.  Doporučuji využít upozornění 7 dní před vyčerpáním kreditu.

Upozornění na docházející kredit
Upozornění na docházející kredit

Vždy, když bude v Skliku kredit docházet, Seznam nám pošle email. Poté stačí zopakovat kroky 1-8 z tohoto postupu. A máme dobíjení nastavené.