Close

Jak nasdílet přístup do Google Ads 1. krok

K udělení přístupu do Google AdWords se používá tzv. správcovský účet (MCC) a celý postup sestává ze dvou kroků

  1. zjištění Ads čísla zákazníka
  2. schválení žádosti o propojení

Zjištění Ads čísla zákazníka

  1. Přihlásíme se do Google Ads na ads.google.com.
  2. V šedé liště nahoře tam uvidíme Číslo zákazníka ve tvaru XXX-XXX-XXXX. Bude buď vlevo, nebo vpravo.

    Číslo účtu AdWords

    Číslo účtu AdWords

  3. Toto číslo pošleme tomu, komu chcete přístup udělit.
  4. Nyní vyčkáme, až nám ten, komu přístup sdílíme, potvrdí, že odeslal žádost o propojení účtů. Pak budeme pokračovat na druhý krok.